BSJuridischAdvies streeft naar maximale privacy voor haar cliёnt

U kunt deze website bezoeken zonder  BSJuridischadvies mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie over u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, of anderszins van dienst te zijn.

 

BSJuridischadvies streeft ernaar u dat ten alle tijden te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

 

© 2016 BSJuridischadvies

 

 

 

 

Privacy Policy en disclaimer.

Deze website houdt door middel van een teller uitsluitend het aantal bezoekers bij en dient voor intern gebruik.

 

Eventuele gegevens worden nimmer aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Voor wat betreft het nimmer ter beschikking stellen van gegevens geldt: behoudens wettelijk vereist.

 

Tevens kunt u op ieder gewenst moment BSJuridischadvies  schriftelijk verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. <<

 

Disclaimer:

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  1. de eigenaar:  de eigenaar van de website: “ BSJuridischadvies “;
  2. gebruik(en):  alle denkbare handelingen;
  3. u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  4. de content:  alle in de website aanwezige inhoud;

 

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door BSJuridischadvies  met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

 

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan  BSJuridischadvies te worden verzocht.

.